Fiske og musikk

Fiske er blant de mest populære hobbyene her i landet. Norges rikdom var lenge bygd på fisken, og den dag i dag gjør fiske og oppdrett at Norge kan eksportere fisk for over 100 milliarder kroner i året. Men her skal det handle om det å ha sportsfiske som hobby, og hvordan man i det moderne fisket kan ta med seg noe av hjemmelivet selv når man står i elva med stanga.

Sportsfiske

Sportsfiske er altså det motsatte av kommersielt fiske, som er det som småfiskerne langs kysten og de store trålereierne driver med. Sportsfiske er noe man driver med for moro skyld, fordi det gir store naturopplevelser, og dessuten har et visst konkurranseelement. Man kan utvikle seg som fisker ved å bli bedre kjent med hvordan geografi, vær, strømninger, utstyr og fiskeslag spiller inn. I Norge er det særlig laksefisket som er populært, og mange kommer helt fra Tyskland og England for å slippe til i norske lakseelver.

Det er mange måter å fiske på, selv om stangfisket kanskje er det folk flest forbinder med sportsfiske. Man kan også bruke for eksempel garn eller oter til å fiske med. Når man fisker med stang, bruker man enten levende åte, som meitemark, eller industrielt produserte sluker. Noen mer avanserte fiskere liker også å lage sine egne sluker. Sportsfiske etter større fisk på havet er mer vanlig i andre land enn i Norge, her er det mest vanlig å fiske i elver, innsjøer og på fjorden.

Hvordan holde kontakten fra elva

Mange fiskere ser på fisket som en mulighet til å unnslippe hverdagen. Ofte er det folk fra byen som vil føle en større nærhet til naturen og til mer tradisjonelle måter å overleve på. I senere år har det imidlertid også vært en trend mot at man tar med seg litt mer av den moderne sivilisasjonen ut i elva. Flere fiskere enn før er opptatt av om det er god dekning for mobilen der de skal fiske og overnatte, og har med seg musikken sin for å lytte til mens de fisker. Ved hjelp av bluetooth hodetelefoner med topp lyd kan du holde kontakten med alt du er vant til helt ut til elvebredden, om kanskje ikke helt ut i elva. Noen som stoler veldig på vannføringen og egne ferdigheter kan imidlertid finne på å ta det med seg uti, og hvorfor ikke? Det kan være mange årsaker til å være logget på, selv om man vil fiske litt.

Man må imidlertid være obs på at man skal følge med på omgivelsene når man er ute og fisker, og at alle har et ansvar for å være litt årvåkne. Det gjelder særlig når man ferdes på fjorden eller en innsjø der det også er motorbåter. Da må du være sikker på at du hører alt som foregår, særlig hvis du selv er i en mer utsatt farkost som en robåt eller kajakk. Det er med andre ord helt greit å ville nyte musikk mens du fisker, men husk samtidig at man alltid må fokusere tilstrekkelig på sikkerheten.