Regnbueørret i Norge

 

Regnbueørret er en fisk fra Laksefamilien, som ikke er innfødt i Europa. Den stammer opprinnelig fra Nord-Amerika, men den likner på innfødt europeisk ørret. Det største skillet, som også har gitt den navnet, er de blå-røde båndene som strekker seg langs fiskens sider. Fisken er nært beslektet med Stillehavslaks og røye.

Andre markante kjennetegn er at regnbueørreten har sorte prikker over hele kroppen, og at prikkene som regel omgis av en gyllen topp. Undersiden av fisken er vanligvis blank og hvit.

Regnbueørreten kan bli ganske stor. Den største som er blitt fanget i Norge veide like under 12 kilo, mens man i Canada kan støte på fisk opptil 22 kilo, med en lengde på over en meter. I Oppdrett kan fisken, som er ganske glupsk, bli enda feitere. Så lenge tilgangen på mat er konstant, kan ørreten få en vekt på opptil 35 kilo, men det innebærer mye spising av oppmalte kyllingrester, og lite trim. Fisken er tolerant mot forurenset vann, noe som er et sterkt kort for arten, og noe som inviterer til oppdrett.