Biologiske dybdebeskrivelser i havet

 

Når biologer snakker om havet, og de dyrene og plantene som lever i det, bruker de ofte en del fagbegrep som det kan være nyttig å kjenne til.

Pelagisk

Pelagisk er gresk og betyr i åpent hav, eller åpent vann. Begrepet treffer man på, når det er snakk om fisker og annet, som flyter eller svømmer fritt rundt. Vannmasser som ikke er i nærheten av bunnen, kysten eller stranden, betegnes som pelagiske.

Bentisk

Bentisk er motsatsen til Pelagisk, og betyr “mot bunnen”. Det brukes om organismer som trekker mot bunnen, og som holder seg til bunnen.

Nerittisk

Nerittisk brukes for å beskrive dyr som lever i åpent vann, men i kystnære strøk. Gjerne betegnes disse også som bentopelagiske, fordi deler av deres livssyklus avspiller seg på havbunnen.

Pelagiske soner

Pelagos er også delt opp i forskjellige soner som relaterer til vanndybden det er snakk om. Overflaten, over 200 meter, omtales gjerne som Epipelagos, eller havoverplaten. Derunder finner vi Mesopelagos fra 200 til 1 000 meter. Her er det mørkt, med mange arter som lever av bunnfall. Bathypelagos, det dype havet, er dybder under 1 000 meter, hvor dagslys ikke rekker til.